Velg den medlemstypen som passer for deg.
Junior:            Fra 10-18 år
Senior:            Fra 18-67 år
Pensjonister:   Fra 67-
Uføre:             Ingen aldersvalidering
Medlemstype Pris
Seniormedlem 300,00 Til Innmelding
Juniormedlem 150,00 Til Innmelding
Pensjonister 150,00 Til Innmelding
Ufør (ikke arbeidsfør) 150,00 Til Innmelding