Velg den medlemstypen som passer for deg.
Junior:            Fra 10 til 18 år
Senior:            Fra 18 til 67 år
Pensjonister:   Fra 67 år
Uføre:             Ingen aldersvalidering
Medlemstype Pris
Seniormedlem 350,00 Til Innmelding
Juniormedlem 175,00 Til Innmelding
Pensjonister 175,00 Til Innmelding
Ufør (ikke arbeidsfør/tidligpensjonerte) 175,00 Til Innmelding